Biografía de MANUEL ANTONIO

Tenemos un total de 2 ebooks de MANUEL ANTONIO disponibles para descargar de forma gratuita.

Antonio manual (Manuel Antonio Pérez Sánchez) (Rianxo, 1900-1930), orfo de pai desde entonces tú catro anos, pasou en maior la parte da súa niñez en Iria Flavia y Censo. Estudiou O Bacharelato en Compostelle, ola entrou en el contacto ha serrado republicanismo e iniciou en súa militancia galeguista. Na mesma cidade comezaría En carreira de Filosofía y Tarjetas, que abandonou para seguirte encuestas de pilotos na Escola Nàutic de Vigo. Desde entonces me novo, en político formou la parte da súas inquedanzas. Después de introducir cuerpo de contacto movementos agraristas de loita anticaciquil, toma conscience da realidade país de regalo y supone un nacionalismo apaixonado. Despois De ler en vangarda europeo y de coñecer o saudosismo portugués y pero o ahikú xaponés, guiado por Risco, en xuño de 1922 asinaba, xunto ha serrado artista plástico Álvaro Cebreiro, o manifestar Máis alá!. Nel propugnaban O regalo de uso exclusivo galego y en la independencia da literatura de estorbo en respeto da española, rexeitando igualmente o estancamento da produción máis recente na tradición decimonónica. O manifiesto, dirixido fundamentalmente á mocidade el intelectual y aquello quisieron servir de auténtico revulsivo para o sector máis regalo conservador galeguismo, ningún chegou en desencadear en polemical que tú autores desexaban. É O poeta vangardista máis orixinal da literatura galega, cun sólo reservar publicado en vida, »De catro en catro. Cardes De un diario de abordar» (1928, Xerais 1989), aquello tomaría moitos anos en dejar pegado noutras xeracións literario. El año 1972, García Sabell primavera en coñecer o el resto da produción poético de Manuel Antonio: Con anacos regalo de mina interior, Paso de Vaso, Siempre y pero dispois y pero Viladomar.